Material → Object (Beijing, China)

May 28 – June 28, 2011

Wang Lei
Shou Zhi Shou Zhi, 2009
Toilet paper, hanger and pine wood
70 3/8 x 129 3/8 x 9 3/8 inches (180 x 330 x 25 cm)

Wang Lei
Jin Gu Qi Guan No. 2, 2007
Newspapers
82 1/4 x 78 1/4 inches (210 x 200 cm)

Gao Rong
Mailbox, 2011
Embroidery, cloth and foam
26 3/4 x 27 1/2 x 8 1/4 inches (68 x 70 x 21 cm)

Gao Rong
Level 1/2 Unit 8 Building 5 Hua Jiadi Bei Li, 2010
Embroidery, cloth, wooden board and foam
98 3/8 x 61 x 61 inches (250 x 155 x 155 cm)